Preview Mode Links will not work in preview mode

Hedda Hela Livet


Mar 11, 2021

Under pandemin har många förlossnings- och föräldrakurser tyvärr stängts ner.
Därför vill vi  på Hedda Hela Livet via den här podden nå ut till alla gravida och blivande föräldrar.
I det här avsnittet (som är den första av 2 delar) går vi kort igenom information om vad som händer i graviditetens olika delar.
 
 
Podden Hedda Hela Livet produceras av Poddagency