Preview Mode Links will not work in preview mode

Hedda Hela Livet


Oct 13, 2021

I veckans avsnitt träffar Birgitta Camilla Läckberg och Simon Sköld för ett samtal om livet som bonusfamilj. Vilka strategier har de använt för att få familjelivet att fungera för både barn och vuxna? Och hur togs Simon emot av Camillas barn när han kom in i deras liv?
 
Camilla har varit öppen med att hon tyckt att "bebistiden" varit väldigt tuff med alla sina barn. I dagens avsnitt delar hon sina tankar om varför det fortfarande är skambelagt för många nyblivna mammor att prata om sådana känslor och hur vi kan bli bättre på att stötta varandra. Lyssna gärna på avsnitt 5 för fler tips och råd kring första tiden med en nyfödd.