Preview Mode Links will not work in preview mode

Hedda Hela Livet


Apr 7, 2021

Birgitta och Martina pratar om de första tre månaderna med spädbarn.

Hur viktigt är det med närhet, hur hanterar man en skrikande bebis och när kan man egentligen börja träna igen?


Podden Hedda hela livet produceras av Poddagency.