Preview Mode Links will not work in preview mode

Hedda Hela Livet


May 19, 2021

Birgitta träffar barnmorskan Sophie för att prata om könssjukdomar, preventivmedel för olika åldrar, HPV-vaccin och cellprov.